Gratis verzending!! Levering binnen 1 tot 3 werkdagen           Persoonlijke service
NEEM CONTACT OP + 31-535382126

Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.kuukn.com, zoals deze beschikbaar is gesteld door Kuukn.com. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken mits u van Kuukn.com hiervoor toestemming heeft verkregen.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kuukn.com is het niet toegestaan productomschrijvingen en of teksten, foto’s, tekeningen of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Kuukn.com

Geen garantie op juistheid

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een koop dan wel overeenkomst met Kuukn.com te kunnen claimen of te veronderstellen.

Kuukn.com probeert haar webshop zo actueel mogelijke te houden. Mocht ondanks onze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daar geen aansprakelijkheid voor aanvaarden.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer op deze pagina. www.kuukn.com.